De EHBO commissie organiseerde op 11 oktober 2022 een informatie-avond over het herkennen en erkennen van hersenschuddingen op het rugbyveld. World Rugby Medical Educator Bas Besselink (sportfysiotherapeut o.a. werkzaam op de hersenschudding poli van het Amsterdam UMC) praatte ons deze avond bij over de richtlijn gebaseerd op de meest actuele kennis, met indringende filmpjes ondersteund.

Het belangrijkste wat we u van deze avond willen meegeven:
Een trauma kan er op het veld soms onschuldig uitzien. Maar als een (mogelijke) hersenschudding genegeerd wordt in de nazorg, kan dit vèrstrekkende gevolgen hebben. Spelers kunnen namelijk weken tot maanden klachten houden, als de hersenen en het lijf niet met voldoende rust kunnen herstellen na een botsing.

De wetenschap raadt aan om gedurende 72 uur na een hoofdtrauma (hoofd tegen hoofd, hoofd tegen paal, hoofd/lichaam met een klap op de grond) fysieke en mentale rust in te lassen om de hersenkneuzing zo goed mogelijk te laten genezen. In de praktijk blijkt deze 72 uur vaak best lastig, zeker als klachten mee lijken te vallen. Maar streef in ieder geval naar 24 uur absolute rust!

Return to Play Protocol
Spelers keren na een botsing stapsgewijs terug naar het rugbyspel volgens het Return To Play Protocol. Dat gaat als volgt: Als op wedstrijddag zaterdag een botsing plaatsvindt met als resultaat een (mogelijke) hersenschudding, laat je kind dan niet op zondag ochtend naar een drukke familie bijeenkomst gaan. Maar ook maandagavond weer trainen komt dan te vroeg. Een eerste rugby training kan weer plaatsvinden op een dinsdagavond, mits het kind volledig klachtenvrij is. De training wordt dan niet volledig meegedaan. Eerst wordt gestart met een rustige looptraining, zonder fysiek contact. Na deze training volgt dan weer een beoordeling van de klachten. Waren er geen klachten na de trainnig, dan kan de belasting verder worden opgebouwd. Zijn er wel klachten na een training, dan is eerst weer rust geïndiceerd. Op deze manier wordt een stapsgewijze en geleidelijke terugkeer op het rugbyveld gerealiseerd. Oftewel, het Return To Play protocol.

Binnen VRC volgen wij dit Return To Play protocol.

De EHBO en/of coach zullen uiteindelijk als supervisor toezien dat een kind na een (mogelijk) hersenletsel pas weer zijn eerste stappen op het veld zet, wanneer dat veilig geacht wordt. Twijfel niet om contact op te nemen met de EHBO of de coach om het beloop te bespreken.

Maar in de thuissituatie zijn wij er niet bij. We willen ouders en verzorgers met klem adviseren kennis te nemen van dit protocol en dit zelf ook zoveel mogelijk na te streven, in het belang van de gezondheid van je  kind. Middels onderstaande link hopen wij u voldoende kennis bij te brengen om zelf kritisch in de thuisomgeving te kijken wat nodig is voor een goed herstel.

https://rugby.nl/rugby/player-welfare/hersenschuddingprotocol/

En aangezien de link bij de website hierboven een aantal keer is veranderd, hier ook de PDF. Zoek anders op de rugby.nl website naar “hersenschuddingprotocol”.

Je kunt de gehele PDF ook hier downloaden: Pocket-Poster-Hersenschuddingen

En wees welkom om een volgende keer bij de fysieke cursus aan te haken voor meer informatie!

Op naar een sportief, gezond en mooi 2023 met veel rugby plezier!

Met sportieve groet, Sophie Janssens (EHBO coördinator – ehbo@voorburgserugbyclub.nl)