Een veilig sportklimaat bij de Voorburgse Rugby-club

Respect en veiligheid zijn kernwaarden van onze sport en onze club. Iedereen die bij de club betrokken is moet zich daar veilig kunnen voelen. Het bestuur is de primair verantwoordelijke voor het organiseren van een veilige sport- en club-omgeving.

Natuurlijk hopen we dat het nooit aan de orde komt, maar er kunnen zich situaties voordoen waarbij jij je niet veilig voelt. Dan is het heel belangrijk dat je daar wat mee kunt doen en ook doet!

VOG

Om deze reden voert VRC een actief preventie- en integriteitsbeleid m.b.t. de vrijwilligers. Een belangrijk onderdeel hiervan is het beleid rondom de Verklaring omtrent het Gedrag (VOG). De kernpunten van dit beleid zijn:

Voor alle vrijwilligers die bij onze spelers betrokken zijn (coaches, trainers, teammanagers) vragen we een VOG aan. Ook vragen we alle vrijwilligers de vrijwilligers-gedragscode te ondertekenen. Daarmee verklaren ze dat ze bekend zijn met de gedragsregels voor vrijwilligers, en dat ze zich onderwerpen aan het tuchtrecht van het Instituut Sportrechtspraak, de instantie waarbij Rugby Nederland zich heeft aangesloten.

Als je hierover vragen hebt kun je mailen met welzijn@voorburgserugbyclub.nl.

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Op dit moment is er een vacature voor een (bij voorkeur mannelijke)  Vertrouwenscontactpersoon.

De VCP is onafhankelijk, hoort aan, geeft advies en onderhoudt het contact met bestuur, Rugby Nederland en eventuele betrokken instanties. De VCP is de brug naar de oplossing. Daarnaast adviseren onze VCP’en gevraagd en ongevraagd het bestuur over preventieve maatregelen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Ook zorgen ze ervoor dat het onderwerp op de agenda blijft.

Centrum Veilige Sport

Naast ons eigen beleid en onze eigen vertrouwenscontactpersoon willen we je wijzen op het Centrum Veilige Sport, waar je terechtkunt over vragen, twijfels of meldingen over grensoverschrijdend gedrag in de sport. Het kan daarbij gaan om persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen, maar je kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden. In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon of adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf altijd de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt.

Zit je ergens mee?

Kijk voor alle contactopties van het Centrum Veilige Sport hier.