HERVATTING TRAININGEN

HERVATTING TRAININGEN

Beste leden en ouders van leden,

De afgelopen dagen zijn de hoofdtrainers en het bestuur druk doende geweest met het uitwerken van een plan voor het hervatten van de rugbytrainingen. Dit plan is ter goedkeuring ingediend bij de gemeente Leidschendam-Voorburg. Wij verwachten (nog niet 100% zeker) morgen of overmorgen goedkeuring van de gemeente te ontvangen.

Wij hopen aanstaande zaterdag 2 mei 2020 de trainingen volgens aangepast schema te kunnen hervatten. Om drukte rondom de trainingen zoveel mogelijk te reduceren, hebben wij het trainingsschema op enkele punten moeten aanpassen.

Tevens hebben wij ervoor gekozen om vanaf maandag 4 mei 2020 de teams voor de resterende trainingen van het seizoen 2019/2020 in te delen naar indeling van volgend seizoen 2020/2021.

Dit betekent dat de 2de jaars Guppen met de 1ste jaars Turven zullen trainen, de 2de jaars Turven met de 1ste jaars Benjamins, de 2de jaars Benjamins met de 1ste jaars Mini’s etc. Voornaamste reden voor deze keuze is dat er voor de 2de jaars spelers dit seizoen geen wedstrijden/toernooien meer gespeeld worden, en het dus beter is om deze groep z.s.m. te laten kennismaken met de nieuwe manier van spelen in het volgende seizoen.

Aangepast schema

Het aangepast trainingsschema voor de periode 4 mei 2020 t/m 31 mei 2020:

Maandagen
17:15 – 18:15     : 2de jaars Turven + 1ste jaars Benjamins
18:30 – 19:30     : 2de jaars Benjamins + 1ste jaars Mini’s

Dinsdagen
19:00 – 20:30     : Colts + Cubs + evt Junioren

Woensdagen
17:30 – 18:30     : 2de jaars Guppen + 1ste jaars Turven
17:30 – 18:30     : 1ste jaars Guppen
18:45 – 19:45     : 2de jaars Mini’s

Donderdagen
19:00 – 20:30     : Colts + Cubs + evt Junioren

Zaterdagen
08:45 – 09:45     : 2de jaars Guppen + 1ste jaars Turven
08:45 – 09:45     : 1ste jaars Guppen
10:15 – 11:45        : 2de jaars Turven + 1ste jaars Benjamins
13:00 – 14:15     : 2de jaars Benjamins + alle Mini’s

Verder gelden de volgende Corona-regels:

 • Alle teams trainen maximaal 2x per week.
 • Trainingen van de verschillende leeftijdsgroepen houden we zoveel mogelijk gescheiden.
 • Trainingen zijn niet verplicht.
 • Trainingen zijn open voor vriendjes/vriendinnetjes wanneer ze zich als proeflid op onze website aangemeld hebben. Om als niet-lid mee te mogen trainen is aanmelding als proeflid verplicht (via de website van VRC).
 • Tijdens de trainingen houden de trainers minimaal 1,5 meter afstand van elkaar en van de spelers.
 • Voor spelers van 13 jaar en ouder geldt dat de spelers onderling ook minimaal 1,5 meter afstand van elkaar houden. Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt deze regel niet.
 • Voor de training graag thuis nog even naar het toilet en de handen goed wassen.
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar de club.
 • Kinderen mogen een eigen bidon met water meenemen. Deze mag niet gedeeld worden met anderen.

Clubhuis en terrein
Het clubhuis blijft gesloten tijdens de trainingen en het terrein (vanaf de hoofdingang) is verboden te betreden voor ouders.

 • Ouders worden verzocht de kinderen te brengen en te halen zonder op en/of rond het terrein te blijven (Kiss and Ride).
 • Verzoek aan de ouders om zoveel mogelijk met de fiets/lopend te komen.

Breng- en haalroute

 • Indien kinderen met de auto gebracht/gehaald worden dan vragen wij de ouders De Star op te rijden, te keren bij de parkeerplaats van Pitch & Putt en op de terugweg de kinderen snel af te zetten en/of op te pikken alvorens De Star te verlaten.
 • De parkeerplaatsen grenzend aan het rugbyveld a.u.b niet gebruiken voor langer dan 5 minuten.

Opvang bij de trainingen
Er zal bij aanvang en einde van de trainingen een teammanager en/of trainer bij de hoofdingang staan om de kinderen te begeleiden. Tijdens de trainingen zal er een teammanager en/of ouder langs de lijn aanwezig zijn om kinderen op te vangen/voor EHBO.

Overig
Voor zover niet benoemd: alle maatregelen/richtlijnen van de RIVM/Rugby Nederland/NOC*NSF zijn van kracht (zoals bijvoorbeeld: bij Corona gerelateerde klachten en/of besmette gezinsleden thuisblijven, geen samenscholing ouders, etc). Zie de links in het blok hiernaast.

Wij hebben onze best gedaan om jullie middels deze berichtgeving zo goed en volledig mogelijk te informeren. Mochten jullie vragen en/of opmerkingen hebben dan verzoeken wij jullie deze te stellen via de gebruikelijke kanalen/contactpersonen (bestuur/ hoofdtrainers/trainer/team managers).

Met Ovale groeten,
Bestuur en trainers VRC

Corona-protocollen Rugby Nederland en NOC-NSF

WE ZOEKEN NIEUWE LEDEN!

Onze club

De Voorburgse Rugby Club is een jonge club. We zijn opgericht in 2015. De club richt zich volledig op de jeugd en heeft als missie iedereen te laten genieten van de rugby way of life, zowel op competitief als recreatief niveau.

Jongens en meisjes vanaf 4 jaar kunnen bij de Voorburgse Rugby Club komen rugby’en. We groeien met de oudste leeftijdsgroep mee zodat de kinderen tot hun 17e bij de Voorburgse Rugby Club kunnen blijven spelen. De jongste deelnemers (Guppen, 4-5 jaar) spelen nog geen wedstrijden maar kunnen genieten van rugby in leuke en speelse trainingen op woensdagavond en zaterdagochtend. In seizoen 2019/2020 is de oudste leeftijdsgroep de Colts (16-17 jaar). Bekijk voor meer informatie de teams en trainingstijden.

We hebben als jonge club een serieuze sportieve ambitie. We zijn dan ook continu bezig met het ontwikkelen van ons trainingsprogramma. We werken samen met de stichting Rugby Zebra, van waaruit Ed oskam de club op het gebied van coördinatie ondersteunt.

Discipline, respect, integriteit, kameraadschap, trots, passie en plezier zijn de kernwaarden bij rugby. We besteden veel aandacht aan deze Rugby values. Belangrijk voor de kinderen, maar ook voor de ouders van groot belang!

Met ingang van het seizoen 2018-2019 is de Voorburgse Rugby Club leerschool geworden voor de MBO-opleiding Sport & Bewegen, die aan het ROC Mondriaan wordt gegeven. Leerlingen van MBO-3 en MBO-4 helpen in dit kader bij de Guppen – en later ook bij de Benjamins – bij de trainingen.

Proeftrainen

Proeftrainen

Wil je kennismaken met rugby bij de Voorburgse Rugby-Club? Dat kan natuurlijk!

Je kunt je hier opgeven voor 4 gratis proeftrainingen. We nemen zo snel mogelijk na je aanmelding contact met je op, maar we zijn wel een vereniging, dus houd er rekening mee dat we niet altijd dezelfde dag kunnen reageren!

Na de proeftrainingen geef je per e-mail aan of je wel of geen lid wilt worden.

Direct volledig lid worden

Definitief lidmaatschap

Definitief lid worden kan na een aantal proeftrainingen. Maar je kunt ook direct definitief lid worden.

Als je aangeeft dat je definitief lid wilt worden, geven we je gegevens door aan de Nederlandse Rugby Bond en incasseren we de contributie + bondsbijdrage. Je kunt aangeven dat je definitief lid wilt worden door een mail te sturen aan de ledenadministratie.