Coronavirus

Update Zondag 15 maart 2020

Allen, als toegezegd houden we jullie op de hoogte m.b.t. Corona en de impact op VRC. Het kabinet heeft zojuist een aantal nieuwe maatregelen aangekondigd, waaronder de verplichting voor sportclubs om te sluiten tot en met 6 april. Op basis van deze maatregelen verlengt het bestuur van VRC de sluiting van de club tot nader order, maar in ieder geval tot en met 6 april. Hopelijk blijft het beperkt tot deze termijn, blijf ondertussen gezond!

Met Ovale groet, het bestuur van VRC