CORONA

15/12: lockdown

Gisteren, 14 december 2020, werden we wederom geconfronteerd met strenge Corona-maatregelen: Nederland gaat ‘op slot’. Drastische maatregelen die een grote impact hebben op ons allemaal. Echter, de regels m.b.t. sport voor de jeugd zijn niet aangepast. Jeugd tot 18 jaar mag in teamverband blijven trainen, en trainingen kunnen wat ons betreft doorgang vinden (zie: https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport en https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport).

De beperkende maatregelen die al golden blijven wel intact, d.w.z.:
– Alleen trainingen en geen wedstrijden (m.u.v. onderlinge wedstrijden binnen de vereniging)
– Op het veld hoeft de jeugd geen afstand te houden, de trainers/begeleiders wel
– Buiten het veld houdt iedereen 1,5m afstand
– Ouders zijn niet welkom bij de trainingen
– De kantine is dicht

Alhoewel de komende weken anders zullen zijn dan normaal, willen we iedereen toch prettige feestdagen wensen!

Met ovale groet,
Het bestuur van VRC

8 /12 : geen versoepelingen

Klik hier voor de laatste berichten van Rugby Nederland.

NOC*NSF heeft een FAQ over sport en Corona.

Kort en goed: er is geen wijziging in de huidige maatregelen: geen publiek, zo min mogelijk verplaatsingen, geen competitie, geen ouders langs de lijn, clubhuis dicht….

19/11 Nieuwe maatregelen

Met ingang van 19 november wijzigen de Corona-regels weer. We wachten berichten van Rugby Nederland hierover af. Wel duidelijk is dat de competitie nog niet zal worden opgestart. Wedstrijden zijn voor <18 jaar alleen toegestaan op de eigen club. Publiek is nog steeds niet welkom en het clubhuis en de kleedkamers blijven gesloten. [/av_toggle] [av_toggle title='04/11 Coronamaatregelen ' tags='' av_uid='av-19qm6'] Vanaf woensdagavond 4 november 22.00 uur, zijn de coronaregels aangescherpt. De gedeeltelijke lockdown is verlengd tot medio december. Hieronder zijn de hoofdlijnen van de tijdelijke verzwaring van de maatregelen met betrekking tot de sport te vinden. Kijk op www.nocnsf.nl voor het aangepaste Protocol Verantwoord Sporten evenals de FAQ.

Hoofdlijnen maatregelen per 4 november 22.00 uur:

 • Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in groepjes met niet meer dan twee personen.
  • De groepjes houden onderling 1,5 meter afstand, er is een duidelijke afbakening van de groepjes en zij mengen niet. Indien nodig kan een sporter om een aanwijzing vragen aan een begeleider/trainer (die overigens niet aanwezig is voor een begeleiding van meerdere groepjes tegelijk, aangezien er geen groepslessen plaatsvinden).
  • Wedstrijden zijn nog steeds niet toegestaan
 • Voor kinderen tot 18 jaar is sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan.
 • Naast de sportkantines, blijven ook douches en kleedkamers gesloten.

 

14/10 Gedeeltelijke lockdown

Voor updates zie op https://www.rugby.nl/page/nieuws-updates.

VRC houdt zich aan de door Rugby Nederland per 14 oktober aangekondigde maatregelen: 

Maatregelen voor de rugbysport
Rugby Nederland heeft overleg gevoerd met andere sportbonden en NOC*NSF om te bepalen wat de nieuwe maatregelen specifiek inhouden. Naar aanleiding van deze informatie, ontvangen jullie deze e-mail, en is de informatie op onze website, tezamen met de veelgestelde vragen (FAQ) aangepast.

 • Wedstrijden zijn niet toegestaan, de landelijke competitie wordt stilgelegd
 • Boven de 18 jaar mag alleen individueel worden gesport, of in teamverband met maximaal vier personen op 1,5 meter afstand
 • Kinderen tot 18 jaar mogen sporten in teamverband; onderlinge wedstrijden met teams van eigen club is toegestaan
  – betreft clusters: Ben je lid van club X, dan ben je enkel welkom bij club X
  – betreft leeftijdscategorieën & dispensaties: We hanteren de teams waarin je bent gestart dit seizoen. Speelde je bij de senioren? Dan geldt 18+ voor jou. Speelde je voor de Colts? Dan val je binnen de jeugd
 • Er is een uitzondering voor sporters mét topsportstatus in aangewezen locaties, en betaald voetbal (zie kopje topsport & nationale programma’s)
 • Sportkantines, douches en kleedkamers zijn gesloten
 • Toeschouwers zijn niet toegestaan
 • Sportscholen blijven open
  – clubs bepalen zelf en in overleg met de gemeente of zij de sportruimte/ het krachthonk binnen de toegestane maatregelen open kunnen houden

Deze maatregelen resulteren naast het stilleggen van de landelijk competitie, ook tot een onmogelijke situatie betreft rugbytrainingen. Wij adviseren daarom alle seniorentrainingen tot nader orde op te schorten. Binnen de huidige maatregelen is het nog wel mogelijk om op andere manieren te sporten, bijvoorbeeld in groepjes van maximaal vier op 1,5 meter. Wij verwijzen hiervoor naar de FAQ van de NOC*NSF voor de specifieke uitleg en voorwaarden. Wij benadrukken het advies vanuit de overheid om niet de grens op te zoeken.

Het aangepaste landelijke protocol en de FAQ, dat uitgaat van de per 14 oktober 22.00 uur geldende landelijke maatregelen staat online. Dit protocol is juridisch gezien een advies voor het handelen op buiten- en binnen-sportaccommodaties en in de openbare ruimte. Let op: de geldende noodverordeningen zijn nog niet bekend, daarom kunnen er de komende dagen wijzigingen plaatsvinden in dit protocol.

Vervolg competitie
In samenwerking met NOC*NSF en onze commissies, wordt er gekeken naar mogelijke verlopen en alternatieven voor het seizoen 2020-2021. Hierover zullen wij jullie tijdig informeren. Wanneer de competitie weer mag starten, wordt – in lijn met de voorschriften van World Rugby – voldoende voorbereidingstijd in acht genomen.

Corona-protocollen Rugby Nederland en NOC-NSF

BEZOEKERSREGISTRATIE

Kom je met je team bij ons op De Star spelen of ga je trainen? We vragen volwassenen vanaf 18 jaar om deze QR-code te scannen en het formulier in te vullen(Team – Naam – Email – Tel.nr). Daarmee registreer je als bezoeker. We doen dit om de GGD te kunnen helpen bij het uitvoeren van een bron- en contactonderzoek. 

De gegevens worden opgeslagen met een tijd- en datumstempel erbij. Ze worden alleen vrijgegeven aan de GGD als die een bron- en contactonderzoek instelt naar aanleiding van een vastgestelde Covid-19 besmetting. De gegevens worden na twee weken vernietigd.

LAATSTE NIEUWSBERICHTEN….