Inschrijvingsprocedure

Je kunt je kind inschrijven via het aanmeldingsformulier. We vragen bij de inschrijving om je bankgegevens, maar incasseren pas iets als je kind volledig lid wordt.

We nemen contact met je op als we je inschrijving hebben ontvangen. Houd er asjeblieft rekening mee dat we een vrijwilligersorganisatie zijn. Het kan een paar dagen duren voor we je contacten. Als je heel veel haast hebt met een inschrijving, neem dan van tevoren even telefonisch contact op met de ledenadministratie op 06-53 27 85 55

Vrijwilligerswerk
We maken ouders er vast op attent dat we van iedere speler/ouder van een speler een bijdrage aan de club verwachten, als spelers volledig lid worden. Er is geen afkoopsysteem voor b.v. bar- of rijdiensten. De invulling van de vrijwilligersbijdrage gebeurt altijd in overleg. Het is ons streven om te zoeken naar een bijdrage waar zowel jij als wij energie van krijgen!

Eerst proeflid worden

Met een proeflidmaatschap kun je 4 weken gratis meetrainen. De 4 weken starten als je de eerste training meemaakt.

Als je definitief lid wilt worden, stuur dan een e-mail naar de ledenadministratie@voorburgserugbyclub.nl.  Ook als je geen lid wilt worden dan horen we dat graag op hetzelfde e-mailadres. Als we na de 4de week geen e-mail hebben ontvangen, dan moeten we je helaas uitschrijven!

Geef je aan dat je volledig lid wilt worden, dan geven we je gegevens door aan Rugby Nederland en wordt de contributie + de bondsbijdrage geïncasseerd.

Direct volledig lid worden

Je hoeft natuurlijk niet te wachten met definitief lid worden tot wij contact opnemen! Als je na 2 trainingen (of eerder!) al weet dat rugby jouw sport is, dan kun je zelf een e-mail sturen naar ledenadministratie@voorburgserugbyclub.nl en aangeven dat je volledig lid wilt worden. Alleen als je volledig lid bent, mag je wedstrijden meespelen.

Contributie

De hoogte van de contributie wordt elk jaar door de Algemene Leden Vergadering (ALV) vastgesteld; de tarieven vind je hier. De incassoronde vindt na de ALV plaats, in september of oktober. Gespreide betaling is mogelijk. Neem daarvoor contact op met onze penningmeester.

Wijzigingen van je lidmaatschap

Alle wijzigingen in je lidmaatschap (bv adreswijziging of wijziging van je e-mail adres) kun je doorgeven aan de ledenadministratie. Dit kan alleen per e-mail op ledenadministratie@voorburgserugbyclub.nl. Dat betekent dat mondelinge of per Whatsapp doorgegeven wijzigingen niet verwerkt worden.

Einde van je lidmaatschap

  • Het lidmaatschap eindigt door opzegging door het lid of door royement door de vereniging.
  • Een seizoen loopt van 1 juli in enig jaar tot en met 30 juni in het daaropvolgende kalenderjaar.
    Opzeggingen voor het nieuwe seizoen moeten vóór 15 juni van het lopende seizoen gedaan zijn bij ledenadministratie@voorburgserugbyclub.nl. 
  • Als de opzegging niet vóór 15 juni is ontvangen, is voor het gehele nieuwe seizoen de contributie verschuldigd.
  • Als je tijdens een lopend seizoen opzegt,  blijf je verplicht de contributie voor dat seizoen te voldoen.
  • Mondelinge opzeggingen, ongeacht bij wie die zijn gedaan, zijn geen geldige opzeggingen.
  • Opzeggingen via Whatsapp, ongeacht bij wie die zijn gedaan, zijn geen geldige opzeggingen.

LET OP:  wij sturen binnen enkele dagen per e-mail een bevestiging van de opzegging. Als je geen bevestiging krijgt, neem dan a.j.b. contact op met de ledenadministratie. Na de bevestiging van je opzegging laat de VRC de verleende incassomachtiging vervallen.