Inschrijvingsprocedure

Volledig lid worden kan na een proeflidmaatschap of direct als volledig lid. In beide gevallen begin je met het invullen van het aanmeldingsformulier.

Eerst proeflid worden

Je krijgt vanaf je inschrijving 4 weken de tijd om rugby uit te proberen. In de 4e week ontvang je een e-mail van de ledenadministratie, waarin we je vragen aan te geven of je definitief lid wilt worden of niet. Let op: Als we na een week geen reactie hebben ontvangen op deze mail, dan schrijven we je uit.

Geef je aan dat je definitief lid wilt worden, dan geven we je gegevens door aan Rugby Nederland en wordt de contributie + de bondsbijdrage geïncasseerd.

Direct volledig lid worden

Je hoeft natuurlijk niet te wachten met definitief lid worden tot wij contact opnemen! Als je na 2 trainingen (of eerder!) al weet dat rugby jouw sport is, dan kun je zelf een mail sturen naar ledenadministratie@voorburgserugbyclub.nl en aangeven dat je volledig lid wilt worden. Alleen als je volledig lid bent, mag je wedstrijden meespelen.

Contributie

De hoogte van de contributie wordt elk jaar door de Algemene Leden Vergadering (ALV) vastgesteld; de tarieven van afgelopen jaar vind je hier. De incassoronde vindt na de ALV plaats, in september of oktober. Gespreide betaling is mogelijk. Neem daarvoor contact op met onze penningmeester.

Wijzigingen van je lidmaatschap

Alle wijzigingen in je lidmaatschap kun je doorgeven aan de ledenadministratie. Dit kan alleen per e-mail op ledenadministratie@voorburgserugbyclub.nl.
Mondelinge of per Whatsapp opgegeven wijzigingen kunnen we niet verwerken.

Einde van je lidmaatschap

 • Het lidmaatschap eindigt door opzegging door het lid of door royement door de vereniging.
 • Een seizoen loopt van 1 juli in enig jaar tot en met 30 juni in het daaropvolgende kalenderjaar.
  Opzeggingen voor het nieuwe seizoen moeten vóór 1 juni van het lopende seizoen gedaan zijn bij ledenadministratie@voorburgserugbyclub.nl. 
 • Als de opzegging niet vóór 1 juni is ontvangen, is voor het gehele nieuwe seizoen de contributie verschuldigd.
 • Als je tijdens een lopend seizoen opzegt,  blijf je verplicht de contributie voor dat seizoen te voldoen.
 • Mondelinge opzeggingen, ongeacht bij wie die zijn gedaan, zijn geen geldige opzeggingen.
 • Opzeggingen via Whatsapp, ongeacht bij wie die zijn gedaan, zijn geen geldige opzeggingen.

LET OP:  wij sturen binnen enkele dagen per e-mail een bevestiging van de opzegging. Als je geen bevestiging krijgt, neem dan a.j.b. contact op met de ledenadministratie. Na de bevestiging van je opzegging laat de VRC de verleende incassomachtiging vervallen.

Foto

Voor de spelerskaarten in e-rugby (het registratiesysteem van de rugbybond) zijn spelers verplicht om een foto te uploaden met de volgende specificaties:

 • Formaat: .jpg, .jpeg of .png
 • Grootte: minder dan 2Mb
 • Beeldverhouding bij voorkeur 3:4 (toegelaten: 2:3 tot 5:4)
 • Minimale breedte: 300px bij minimale hoogte: 400px.

Voor voorbeelden van wat een goede en een slechte foto is kijk je hier.
Verplicht wil zeggen: je kunt geen wedstrijden meespelen als er geen foto van je is geregistreerd!