Volledig lidmaatschap

Volledig lid worden kan na een aantal proeftrainingen of direct.  Als je volledig lid wilt worden geef je dat aan via een e-mail te sturen aan de ledenadministratie.

Pas als je aangeeft dat je volledig lid wilt worden, geven we je gegevens door aan de Rugby Nederland en incasseren we de contributie + bondsbijdrage. Je kunt pas wedstrijden meespelen als je volledig lid bent.

Wijzigingen van je lidmaatschap

Alle wijzigingen in je lidmaatschap kun je doorgeven aan de ledenadministratie. Dit kan per e-mail op ledenadministratie@voorburgserugbyclub.nl. Een mondelinge of per Whatsapp opgegeven wijziging kunnen we niet verwerken.

Einde van je lidmaatschap

 • Het lidmaatschap eindigt door opzegging door het lid of door royement door de vereniging.
 • Een seizoen loopt van 1 juli in enig jaar tot en met 30 juni in het daaropvolgende kalenderjaar.
  Opzeggingen voor het nieuwe seizoen moeten vóór 1 juni van het lopende seizoen gedaan zijn bij ledenadministratie@voorburgserugbyclub.nl. 
 • Als de opzegging niet vóór 1 juni is ontvangen, is voor het gehele nieuwe seizoen de contributie verschuldigd.
 • Als je tijdens een lopend seizoen opzegt,  blijf je verplicht de contributie voor dat seizoen te voldoen.
 • Mondelinge opzeggingen, ongeacht bij wie die zijn gedaan, zijn geen geldige opzeggingen.
 • Opzeggingen via Whatsapp, ongeacht bij wie die zijn gedaan, zijn geen geldige opzeggingen.

LET OP:  wij sturen binnen enkele dagen per e-mail een bevestiging van de opzegging. Als je geen bevestiging krijgt, neem dan a.j.b. contact op met de ledenadministratie. Na de bevestiging van je opzegging laat de VRC de verleende incassomachtiging vervallen.

Foto

Voor de spelerskaarten in e-rugby (het registratiesysteem van de rugbybond) zijn spelers verplicht om een foto te uploaden met de volgende specificaties:

 • Formaat: .jpg, .jpeg of .png
 • Grootte: minder dan 2Mb
 • Beeldverhouding bij voorkeur 3:4 (toegelaten: 2:3 tot 5:4)
 • Minimale breedte: 300px bij minimale hoogte: 400px.

Voor voorbeelden van wat een goede en een slechte foto is kijk je hier.