Zoals veel sportclubs heeft ook VRC een Club van 100. De Club van 100 is een exclusieve club van betrokken ouders, grootouders, vrienden, rugbyliefhebbers en andere sympathisanten. Zij hebben met elkaar gemeen dat ze VRC een warm hart toedragen en daartoe (zo mogelijk jaarlijks) een bijdrage van € 100 doen bovenop de contributie.

Daarmee stellen ze VRC in staat om nèt wat meer of nèt wat sneller investeringen te doen; denk bijvoorbeeld aan spelmateriaal (bv. tackle bags of hit shields), maar ook aan apparatuur voor of inrichting van het clubhuis. En dat is zeer welkom, zeker nu na de Coronatijd de bar- en sponsorinkomsten nagenoeg geheel zijn opgedroogd.

Ook de Club van 100 wil graag groeien en kan jouw steun daarom goed gebruiken Wat krijg je daarvoor terug? Een exclusieve meet & greet?, een eigen lounge? Nou nee… veel beter: de eeuwige dankbaarheid van de penningmeester en, als je dat wilt, een mooie VRC-das òf VRC-sleutelhanger.

Bovendien gaan we een mooi doek langs het veld ophangen waarop de leden van de Club van 100 (desgewenst) hun namen kunnen zetten. Genoeg reden voor een lidmaatschap zou ik zeggen, dus: give it a try?

Mocht je willen deelnemen, dan zie ik je aanmelding graag tegemoet via penningmeester@voorburgserugbyclub.nl. Graag onder vermelding van:

 • voornaam en achternaam van degene die lid wordt;
 • de leeftijdsgroep waarin je (klein)kind speelt (Guppen/Turven/Benji’s/Mini’s/Cubs/Junioren/Colts).
 • of je al dan niet een welkomstgeschenk wilt en zo ja, in de vorm van das of sleutelhanger.

Ik stuur je dan via Whatsapp een ‘tikkie’ waarmee je rechtstreeks aan de penningmeester van VRC kunt betalen. Je krijgt dan ook je evt. welkomstgeschenk en ik zal je – behoudens tegenbericht van jouw kant – opnemen in een Whatsapp groep t.b.v. evt. nadere berichten.

Voor de goede orde; je bepaalt zelf hoe lang je lid blijft van de Club van 100. Je kunt dus elk jaar besluiten of je deelneemt of niet (zie het onderstaande reglement). Ten slotte: breng dit bericht vooral onder de aandacht van anderen. Laten we proberen er ook een Club van 100 leden van te maken 😉.

Met Ovale groet,
Rogier van Hemert
Penningmeester VRC

Voor de Club van 100 gelden slechts een paar spelregels:

 • het ‘lidmaatschap’ van de Club van 100 geldt voor één jaar (i.c. seizoen 2020/2021);
 • verlenging van het lidmaatschap van de Club van 100 vindt alleen plaats na expliciet aangeven van het lid;
 • het lidmaatschap van de Club van 100 geldt voor één persoon;
 • het ‘lidmaatschapsgeld’ voor de Club van 100 bedraagt € 100, te voldoen in één termijn;
 • de lidmaatschapsgelden komen volledig ten goede aan VRC;
 • de Club van 100 kent geen formeel bestuur maar is uitsluitend een informele organisatie van VRC-begunstigers;
 • de Club van 100 ontplooit (momenteel) geen activiteiten, maar ideeën en handjes zijn welkom;
 • de leden van de Club van 100 bepalen samen met het bestuur van VRC het bestedingsdoel van lidmaatschapsgelden;
 • personen die toetreden tot de Club van 100 krijgen desgewenst eenmalig een welkomstgeschenk  (i.c. VRC-das of sleutelhanger).