Rugby values

Uit ieder kind willen we halen wat erin zit. Discipline, respect, integriteit, kameraadschap, trots, passie en plezier zijn hierbij de kernwaarden. Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en leiden tot trots, verbondenheid en betrokkenheid bij de club.

 • Discipline

  Rugbyers zijn eigenzinnig maar weten zich gebonden aan de spelregels, voorschriften, normen en waarden binnen de sport. Toewijding is hierbij de kern.

 • Respect

  Respect voor je medespelers, je tegenstanders, de arbitrage en iedereen die bij de sport is betrokken, is in rugby van het allerhoogste belang.

 • Integriteit

  Integriteit staat voor sportiviteit, eerlijkheid, betrokken en oprecht. ‘Zegt wat hij doet, en doet wat hij zegt’.

 • Kameraadschap

  Rugby verbindt mensen in hun sportbeleving en geeft hen het gevoel deel uit te maken van de mondiale rugbyfamilie. Rugby verenigt mensen in team-en clubverband over culturele, geografische, politieke of religieuze grenzen heen, en leidt tot vriendschappen voor het leven.

 • Trots

  Spelers, trainers, coaches, overige begeleiders en ouders zijn trots op het feit dat ze deel uit maken van de rugbyfamilie van de Voorburgse Rugby Club.

 • Passie en plezier

  Rugbyers delen passie en enthousiasme voor hun sport. Rugby geeft plezier en daagt mensen uit het beste uit zichzelf te halen. In rugby gaat het om het tonen van karakter, om kracht en snelheid, dynamisch handelen en onverzettelijkheid. Passie en Plezier volgen uit de kernwaarden hiervoor.