VRC streeft een veilig sportklimaat na

Een veilig gevoel in de sport krijg je niet alleen wanneer blessures worden voorkomen, maar ook als je je tijdens het sporten gerespecteerd en gewaardeerd voelt. Of dat nu in de rol van sporter, vrijwillig kaderlid of scheidsrechter is: jouw sport wil je altijd kunnen uitoefenen in een leuke, gezellige omgeving waarin je je op geen enkele wijze bedreigd voelt. De Voorburgse Rugby Club heeft zo’n veilig sportklimaat hoog in het vaandel staan. Om onze gedragsregels te ondersteunen en goed te kunnen naleven – zowel vanuit de club als vanuit leden, ouders en begeleiders – is het hebben van een aanspreekpunt voor grensoverschrijdend gedrag van groot belang.

Vertrouwenscontactpersoon (VCP) binnen VRC

Tatjana van Nierop is de VCP bij VRC

Rol VCP

De rol van VCP is door het NOC/NSF in het leven geroepen om binnen een vereniging een eerste aanspreekpunt te hebben in situaties waarbij er sprake is van grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, agressie/geweld, (seksuele) intimidatie, privacy-overschrijding of andere ongewenste (groeps) situaties.

De VCP is onafhankelijk, hoort aan, geeft advies en onderhoudt het contact met bestuur, de bond en eventuele betrokken instanties en is zo de brug naar een oplossing. Daarnaast adviseert hij/zij de club en/of bond om preventieve maatregelen te nemen om grensoverschrijdend gedrag waar mogelijk voor te zijn.

Bewustwording en voorlichting zijn hierin de sleutelwoorden. Vanuit deze gedachte worden  voorlichtingsavonden georganiseerd worden voor zowel ouders als begeleiders/vrijwilligers. De jeugd zelf, waar het ten slotte allemaal om draait, wordt per team door de VCP’s bezocht. Hierdoor zorgen we voor een laagdrempelige toegankelijkheid om contact op te nemen wanneer dat nodig of wenselijk is. 


Bereikbaarheid VCP

Afhankelijk van waar behoefte aan is kan dat via:

  • E-mail: vcp@voorburgserugbyclub.nl
  • Telefonisch (tussen 9.00 en 21.00, daarbuiten alleen in geval van nood)
  • Persoonlijk: op maandag en woensdag op de club.

Andere contacten

  • Ettie Bekker , VCP Rugby Nederland (rugbybond): vc@rugby.nl
  • Centrum Veilige sport: 0900-20 25 590

In geval van een dringende situatie tav seksueel geweld

  • Centrum seksueel geweld op 0800 – 0188 (24/7 bereikbaar)
  • Alarmnummer politie, brandweer, ziekenhuis: 112