Contributietarieven worden vastgesteld door de ALV en op de website gepubliceerd.

Met ingang van seizoen 2019-2020 worden de tarieven anders berekend dan in voorgaande seizoenen. In de Algemene Leden Vergadering van 29 november 2018 is ervoor gekozen om het niveau van de  tarieven van 2018-2019 te handhaven als clubcontributie en de bondsbijdrage hierbij op te tellen. Door de bondsbijdrage apart te vermelden wordt deze duidelijk zichtbaar gemaakt.

Voor gezinsleden wonend op hetzelfde adres geldt een familiekorting van 10% van het totaalbedrag van de contributies.

Voor betaling in termijnen kun je contact opnemen met de penningmeester op penningmeester@voorburgserugbyclub.nl

Bondsbijdrage

  • De bondsbijdrage blijft tot 31 maart op het jaarbedrag gehandhaafd.
  • Bij inschrijving na 31 maart 2020 bedraagt de bondsbijdrage € 15,= voor de rest van het seizoen voor alle leeftijdsgroepen.

Contributieberekening

  • Bij inschrijvingen vóór 1 januari ben je de volledige contributie verschuldigd.
  • Bij inschrijving na 1 januari wordt de helft van de contributie in rekening gebracht.

Tarieven 2019 – 2020