De contributiebedragen voor het seizoen 2022-2023 zijn op 27 september 2022 door de Algemene Ledenvergadering (ALV) vastgesteld.

Bondsbijdrage

  • De bondsbijdrage blijft tot 31 maart 2023 op het jaarbedrag gehandhaafd.
  • Bij inschrijving na 31 maart 2023 bedraagt de bondsbijdrage € 15,= voor de rest van het seizoen. Dit geldt voor alle leeftijdsgroepen.

Contributieberekening

  • Bij inschrijvingen vóór 1 januari ben je de volledige contributie verschuldigd.
  • Bij inschrijving na 1 januari wordt de helft van de contributie in rekening gebracht.
  • Voor gezinsleden wonend op hetzelfde adres geldt een familiekorting van 10% van het totaalbedrag van de contributies.

Betaling contributie

De contributie wordt via automatische incasso in één bedrag geïnd.
Voor betaling in termijnen kun je contact opnemen met de penningmeester op penningmeester@voorburgserugbyclub.nl

Tarieven 2022 – 2023