De contributiebedragen voor het seizoen 2023-2024 zijn op 14 november 2023 door de Algemene Ledenvergadering (ALV) vastgesteld.

Bondsbijdrage

  • De bondsbijdrage blijft tot 31 maart 2024 op het jaarbedrag gehandhaafd.
  • Bij inschrijving na 31 maart 2024 bedraagt de bondsbijdrage € 15,= voor de rest van het seizoen. Dit geldt voor alle leeftijdsgroepen.

Contributieberekening

  • Bij inschrijvingen vóór 1 januari ben je de volledige contributie verschuldigd.
  • Bij inschrijving na 1 januari wordt de helft van de contributie in rekening gebracht.
  • Bij inschrijving na 31 maart wordt 25% van de contributie in rekening gebracht.
  • Voor gezinsleden wonend op hetzelfde adres geldt een familiekorting van 10% van het totaalbedrag van de clubcontributie (niet op de bondsbijdrage).

Betaling contributie

De contributie wordt via automatische incasso in één bedrag geïnd.
Voor betaling in termijnen kun je contact opnemen met de penningmeester op penningmeester@voorburgserugbyclub.nl

Tarieven 2023 – 2024

Voor een overzicht van de leeftijdscategorieën kijk hier.