De contributiebedragen voor het seizoen 2021-2022 zijn door de Algemene Ledenvergadering (ALV) vastgesteld.

Bondsbijdrage

  • De bondsbijdrage blijft tot 31 maart op het jaarbedrag gehandhaafd.
  • Bij inschrijving na 31 maart 2020 bedraagt de bondsbijdrage € 15,= voor de rest van het seizoen voor alle leeftijdsgroepen.

Contributieberekening

  • Bij inschrijvingen vóór 1 januari ben je de volledige contributie verschuldigd.
  • Bij inschrijving na 1 januari wordt de helft van de contributie in rekening gebracht.
  • Voor gezinsleden wonend op hetzelfde adres geldt een familiekorting van 10% van het totaalbedrag van de contributies.

Betaling contributie

De contributie wordt via automatische incasso in één bedrag geïnd.
Voor betaling in termijnen kun je contact opnemen met de penningmeester op penningmeester@voorburgserugbyclub.nl

Tarieven 2021 – 2022