Wordt Gamecoach!

Bij onze vereniging VR-C (op het terrein van Forum Sport) wordt op zaterdag 16 januari de cursus GAMECOACH georganiseerd. Deze cursus wordt gegeven door Ed Oskam (Stichting Rugby ZeBra). Hiervoor zijn zowel de ouders van leden als niet-leden van de VR-C van harte uitgenodigd. De organisatie is in handen van de Nederlandse rugbybonden na de cursus ben je bevoegd om de jonge jeugd te trainen en te coachen.

Gamecoach

Dit is een nieuwe opleiding. Begeleiders kunnen na afloop een wedstrijd voorbereiden (organisatie), inleiden (warming-up, oefen- en spelvormen) en begeleiden. De begeleiding is zowel IN het veld (scheidsrechter) als NAAST het veld (coach). De onderwerpen:

 • coaching jonge jeugd
 • oefen- en spelvormen
 • organisatie
 • wedstrijd begeleiden IN het veld
 • wedstrijden jeugd

Doelgroep

Ouders die meer willen dan alleen maar toeschouwer zijn. Opleiding is gericht op de jonge jeugd (guppen, turven, benjamins en mini’s)

Duur opleiding

Contacturen 8, zelfstudie 10 uur

Middelen en materiaal

World Rugby Handbook voor Coaches 1 – Handbook Gamecoach
www.irbpassport.com de volgende programma’s volgen en afronden met een certificaat:

Rugby Ready

 • Hersenschudding (concussion)
 • Eerste hulp (First aid)
 • Kosten € 60,00

Diplomering

Het certificaat Gamecoach plus IRB 1 Coaching wordt verstrekt indien:

 • Bovenstaande certificaten twee weken na de bijeenkomst zijn ingeleverd
 • De deelnemer 100% aanwezig is geweest op de contactdag
 • Afronding binnen twee weken

Inschrijven

Stuur een mail naar ericvoet@rugby.nl. Vermeld de naam van de opleiding, de datum en VR-C. U ontvangt een bevestiging per mail. De rekening krijgt u per mail opgestuurd en dient voorafgaand aan de opleiding te zijn betaald.

Namens de TC van de VR-C,
Fer van der Reek