Hoe staat het met de nieuwe locatie? 

De realisatie van het nieuwe rugbyveld komt steeds dichterbij! De vergunningen voor het veld zijn aangevraagd. De gemeente en de uitvoerder zullen na de verlening ervan snel aan de slag gaan met als start het afgraven van het huidige veld. In de komende maanden zullen het grote veld en een klein trainingsveld worden aangelegd, worden er lichtmasten geplaatst en zullen de parkeerplaatsen worden aangelegd. Tijdens de zomerweken kan het gras groeien, zodat we in augustus op onze eigen locatie het nieuwe seizoen kunnen starten.

En daar hoort natuurlijk ook een eigen clubhuis bij! Een thuisbasis voor alle leden en hun supporters. Daar kijkt iedereen naar uit.

Het wordt een stevige klus om binnen enkele maanden een clubhuis neer te zetten, maar daar gaan we voor!  We werken er naar toe om de start van het seizoen te kunnen inluiden bij onze nieuwe velden en in het clubhuis. Omdat het een tijdelijke locatie betreft, houden we met het ontwerp rekening met de kosten en is het uitgangspunt een praktisch, en tegelijkertijd zo comfortabel mogelijk, clubhuis. We nemen een zogenaamde ‘schottenkeet’ over, die verbouwd kan worden tot volwaardig clubhuis. Het ontwerp en programma van eisen zijn opgesteld, en de vergunning is aangevraagd. Zodra de voorbereidingen rond zijn, kunnen we ook op locatie aan de slag. De sponsorcommissie benadert al sponsoren voor diensten, materiaal of bijdragen.

Benieuwd hoe het er uit komt te zien?

Ja, natuurlijk, en dat snappen we! In april zal de bouwcommissie tijdens de trainingen en wedstrijden een “Pop-up” presentatie geven, met tekeningen van het clubhuis, en ter plekke uitleg geven over ontwerp en de stappen die nog gaan komen.

Wil je helpen? 

Graag, vele handen maken licht werk!! We streven ernaar dat het clubhuis nog voor de zomervakantie op zijn plek staat, naast het nieuwe veld. We zullen in april kunnen vertellen welke hulp we wanneer nodig hebben. Je kunt denken aan hulp van specialisten (bijvoorbeeld installatietechniek/electronica,ICT-ers, aannemers), handige handen (afbouw schottenkeet en opbouw tot clubhuis ), regelaars en ritselaars (“oh, ik ken nog wel iemand die ons 4 opslagcontainers leent & het transport voor ons regelt”), doeners (het terrein op orde maken, ondersteuning bij de hele bouw, of voor het broodje tussendoor zorgen).

Nu al in de startblokken?

Meld het ons, via bouwcommissie@voorburgserugbyclub.nl,  of spreek ons aan op het veld!

Christian Schaap – Henk de Haan  – Marieke Bedaux – Merit Clocquet – Niels Plaisier  – Peter Kolthof