Afgelopen donderdagavond 29 november vond de Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats in het clubhuis, dat alleen voor deze vergadering tijdelijk was vrijgegeven door de bouwcommissie en er helaas (nog?) niet uitziet zoals op bovenstaande foto.

Een korte samenvatting van de belangrijkste thema’s:

  • Ons ledenaantal moet flink gaan groeien, vooral in de oudere leeftijdsgroepen (mini’s, cubs, junioren en colts).
  • Er werd wederom een oproep gedaan voor meer vrijwilligers.
  • Het bestuur werd decharge verleend voor het beleid van het afgelopen jaar.
  • Er zijn 2 bestuursleden teruggetreden: Tom Hoksbergen (technische zaken) en Annelies Pilon (secretaris). Ook werden 3 nieuwe bestuursleden gekozen: Lisa de Leeuw (secretaris), Bianca Put-van der Voorn (bestuurslid, beheerszaken) en Maurits Schotte (bestuurslid, welzijn).
  • De begroting voor het komende jaar is goedgekeurd.
  • De contributie blijft voor dit seizoen gelijk aan die van het vorige seizoen.
  • En: we krijgen een rookvrij clubhuis en terrein!!

Daarnaast zijn de volgende oproepen gedaan aan de ouders van de leden:

De volledige notulen van de vergadering worden op een later tijdstip met de leden gedeeld.