150 trappelende kinderen bij de rugbyclub

Verslag Politiek Sportcafé

Woensdag 4 oktober vond in het oude Raadhuis van de Gemeente Leidschendam-Voorburg het Politiek Sportcafé plaats, georganiseerd door Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg. Voor het bestuur van VRC dé kans om aandacht te vragen voor het nomadenbestaan van onze club.

In aanwezigheid van burgemeester Tigelaar en sportwethouder Stemerdink debatteerden zes raadsleden over de toekomst van sport en beweging in de gemeente. Op veel punten waren de politici van CDA, D66, Gemeentebelangen, GroenLinks, PvdA en VVD het met elkaar eens: sport verbroedert en verbindt, mensen ontmoeten elkaar door te bewegen en dat begint op straat.

PvdA-raadslid Delroy Blokland gaf aan dat ieder kind toegang moet hebben tot sport, en dat een inhaalslag nodig is waar het accommodaties betreft. In aanvulling daarop zette VVD-lijsttrekker Astrid van Eekelen het debat over accommodaties op scherp met een pleidooi voor ruimte voor de ‘150 kinderen die staan te trappelen om te rugbyen op een eigen plek’.

‘Op rugby komen we nog terug, we bewaren het beste voor het laatste,’ antwoordde debatleider Frits Wester vervolgens. En hij hield woord, aan het einde van de drie debatten gaf Wester VRC-voorzitter Peter Kolthof de kans om een vraag aan de raadsleden te stellen. Peter vroeg hen hoe ze de rugbyclub, die iedere dag nieuwe leden mag verwelkomen, concreet plaats willen bieden op dit moment. En op die vraag bleken de politici zeer van mening te verschillen.

Inhuizing bij de Voorburgse Cricket Club, een andere plek aan de Groene Zoom of de Kastelenring, alles kwam langs. Het meest concrete voorstel kwam uiteindelijk van de VVD. Naast sportpark De Star ligt een veld van voldoende afmetingen waar mogelijk in de (verre) toekomst woningen worden gebouwd. Astrid van Eekelen (VVD) stelde voor: ‘Laat de rugbyclub daar een tijdje spelen, zodat ze kunnen aantonen dat ze een vereniging zijn met toekomst en het geeft extra tijd om te zoeken naar een structurele oplossing.”

Alleen GroenLinks uitte bezwaren tegen dit voorstel, de andere partijen lieten in het midden wat hun standpunt is. Dit debat krijgt zeker nog een vervolg wanneer de gemeenteraad zich dit najaar opnieuw buigt over een veld voor VRC.