Maandag 19 april 2021 is de Landelijke dag tegen het pesten. Één keer per jaar staan we even bewust stil bij pesten en de gevolgen van pesten.  Pesten heeft voor IEDEREEN gevolgen: zowel voor de slachtoffers, pestkoppen, meelopers als de omstanders.

Uit onderzoek blijkt dat er gemiddeld 3 kinderen per klas worden gepest. Dit komt neer op 1 van de 9 kinderen. Met cyberpesten (online pesten) heeft 5 procent van de jongeren de afgelopen drie maanden te maken gehad. Het cyberpesten (online pesten) verschilde van het versturen van een vervelend bericht tot zelfs het uiten van bedreigingen. Er wordt echter niet alleen gepest op scholen en daar is juist deze Landelijke dag voor. Overal waar mensen samenkomen wordt gepest: op scholen, in de sport, op het werk en zelfs in bejaardentehuizen.

Ook binnen de sport is het dus van belang alert te zijn op pesten. VRC zorgt voor open gesprekken tussen begeleiding en de sportende jeugd. We zijn alert op gedrag en een ongeschreven regel binnen onze club is dat we elkaar in respect aan kunnen spreken op gedrag. Dit geldt voor iedereen die zich binnen onze club beweegt. Is er sprake van grensoverschrijdend gedrag, dan kan iedereen die met de club te maken heeft, één van onze vertrouwenscontactpersonen (Marieke Nijsse of Geoffrey Kneppers) aanspreken. Deze week wordt er tijdens de trainingen ook aandacht besteed aan pesten. Vooruitlopend daarop kun je samen met je kind alvast de quiz over pesten maken.