Beste leden, ouders van leden, sponsoren, donateurs en iedereen die VRC een warm hart toedraagt,

Op dinsdag 31 maart, direct na de persconferentie van Minister-President Rutte, heeft Rugby Nederland besloten het seizoen definitief te beëindigen (zie https://www.rugby.nl/blog/verlenging-maatregelen-betekent-einde-rugbycompetitie). De huidige eindstanden in de diverse poules zijn de eindstanden van de competitie en er zullen geen finales worden gespeeld. Ook is besloten om alle rugby-activiteiten die nog stonden gepland af te blazen. Dit is uiteraard een grote teleurstelling, maar gegeven de omstandigheden een begrijpelijke beslissing die VRC voluit ondersteunt. Dat betekent dat het clubhuis en het veld tot nader order gesloten zullen zijn.

Lustrum
Dit is natuurlijk een enorme domper voor ons allemaal. Niet in de laatste plaats omdat vandaag een bijzondere dag is! Op 10 april 2015 werd VRC namelijk opgericht, dus vandaag is ons eerste lustrum. Deze dag hadden we graag met z’n allen willen vieren, maar dat zal moeten wachten tot een later tijdstip. We kijken in ieder geval terug op een mooie eerste vijf jaar waarin we gegroeid zijn naar een volwassen club met een eigen locatie en waarin we vele mooie rugbymomenten hebben beleefd. Dat hebben we samen gedaan en we hopen dat we ook in de toekomst samen de schouders eronder blijven zetten!

Volgend seizoen
Wat de impact van de Coronacrisis op VRC zal zijn kunnen we nu nog niet inschatten en zal uiteindelijk afhankelijk zijn van de duur van de maatregelen. We kijken echter vol vertrouwen uit naar het nieuwe seizoen en zijn de voorbereidingen daarvoor gestart. We hebben de gemeente gevraagd om de groot onderhoud-periode zo veel als (plannings-)technisch mogelijk is, naar voren te halen zodat we het nieuwe seizoen op tijd kunnen starten. We maken het clubhuis klaar voor een langere periode waarin we het niet kunnen gebruiken. We denken na over de samenstelling van teams, begeleidingsteams, bestuur en commissies. En we denken na over hoe we onze wervingsactiviteiten in deze tijd kunnen vormgeven. Toernooien, rugbyclinics en een scholentoernooi kunnen we immers niet meer organiseren. We doen dit alles zodat we, zodra we weer gebruik kunnen maken van onze faciliteiten, met volle inzet kunnen gaan trainen en spelen.

ALV vervalt
Normaal gesproken zouden we deze plannen met jullie bespreken tijdens de geplande ALV op 28 mei aanstaande. Deze zal echter niet door kunnen gaan. We zoeken hiervoor een andere datum. De plannen en informatie voor het nieuwe seizoen zullen we op een andere wijze delen.

Locatie
Goed nieuws is dat we van de gemeente de bevestiging hebben ontvangen dat we het komende seizoen gebruik mogen blijven maken van onze huidige locatie. Ook blijven we in gesprek over een permanente locatie.

Intussen online….
We zien ondertussen leuke online initiatieven voor en door de VRC community om elkaar te (blijven) verbinden en fit te houden. Wij juichen dat van harte toe en ondersteunen dat graag waar mogelijk. Ook bijvoorbeeld de Rugby Academy heeft aangeboden om gebruik te maken van hun digitale trainingsmateriaal. Neem even contact met ons op (voorzitter@voorburgserugbyclub.nl) als je daar gebruik van wilt maken.

Het bestuur van VRC wil graag alle trainers, vrijwilligers en supporters heel hartelijk bedanken voor hun grote inzet in het afgelopen seizoen. We hopen iedereen het volgend seizoen weer te zien op en langs het veld, zodra de omstandigheden dit toelaten. Wij blijven de maatregelen van het RIVM, NOC*NSF en de NRB hiervoor als leidraad houden. Voor nu wensen we iedereen een goede gezondheid toe, voor jezelf en voor de mensen om je heen.

Nogmaals veel dank aan allen voor jullie support dit seizoen en hopelijk tot snel in het nieuwe seizoen!

Met Ovale groet,
Lisa, Bianca, Rogier, Maurits, Peter