In het afgelopen jaar ontvingen we steun in allerlei vormen en van diverse partijen bij de opbouw van onze club en het clubhuis. Die willen we op deze plek in het zonnetje zetten. Iedereen ontzettend bedankt!

NB: mis je iemand in deze rij, laat het ons weten! content@voorburgserugbyclub.nl

Rabo ClubKas Campagne

Bij de Rabobank ClubKas Campagne nam ons jongste lid een cheque van 600 euro in ontvangst voor de nieuwe locatie. Dank aan de stemmers en aan de Rabobank!

Team-opbrengsten

Ook de teams van de VRC zitten niet stil!

  • De Turven brachten Koningsdag 2018 met hun Vrijmarkt-aktie  een bedrag van 212 euro bij elkaar.
  • Bij de Turven/Guppen BBQ leverde maar liefst 625 euro op voor het clubhuis.
  • Tijdens trainingen van de Turven en Guppen werd koffie en thee verkocht, wat goed was voor 120 euro.
  • Bij de Molenloop 2018 werd het recordbedrag van 2500 euro bij elkaar gerend!

BAM

Ons clubhuis – althans de bouwstenen daarvoor – is een donatie van de BAM. Die doneerde namelijk de schottenkeet waaruit ons clubhuis is opgebouwd. De keet stonden op een terrein in de Botlek, waar verschillende groepen klussers de hele boel afbraken en in containers verpakten.

Rotary Club Voorburg

Net als bij alle andere Rotary- of serviceclubs, waar ook ter wereld, zetten de leden van Rotary Voorburg zich in voor een betere maatschappij. We ondersteunen goede doelen in binnen- en buitenland en helpen nuttige projecten te realiseren. De verschillende achtergronden van de leden, vanuit hun diverse beroepen en organisaties, helpen hier enorm bij. Rotary is ook een goede bron voor het uitwisselen van kennis en ervaring, mede dankzij inspirerende (gast)sprekers op onze wekelijkse bijeenkomsten. Verder kenmerkt Rotary Voorburg zich door een sterke verbondenheid en vriendschap tussen de leden en hun gezinnen: de zogeheten fellowship.

Klussers

Een aantal weekends heeft een klusteam in wisselende samenstelling de schottenkeet in de Botlek inpak-rijp gemaakt. Zonder namen te noemen: geweldig dat jullie kwamen helpen!!

20 mei 2018: Klusteam 2, Botlek


8 juni 2018: Klusteam 3, Botlek


19 mei: Klusteam 1, Botlek

Toggle Content goes here

Van Vliet Keukens

Van Vliet Keukens sponsort de keuken van ons clubhuis! Veel dank voor jullie bijdrage!

Van Ravesteyn Fonds

Logo Van Ravesteynfonds

Het Van Ravesteyn Fonds is een fonds speciaal bestemd voor inwoners van Leidschendam en Stompwijk. Het geld uit de erfenis van dhr. Van Ravesteijn bestemde hij voor inwoners van Leidschendam en Stompwijk, die om sociale en medische redenen een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ook organisaties die zich inzetten voor maatschappelijke en culturele doelen kunnen gebruik maken van dit geld.

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Zonder de inzet van diverse personen binnen de Gemeente Leidschendam-Voorburg was het veld er (voorlopig nog) niet gekomen. Dank daarom aan de Gemeente!

BRI Groep

Vanaf de start (eind vorige eeuw) tot nu is de BRI Groep uitgegroeid tot een moderne en ambitieuze, middelgrote onderneming op de terreinen klimaattechniek, elektrotechniek, beveiligingstechniek en sanitaire installaties.

BRI sponsorde ons kabelmateriaal….. en er ligt HEEL veel van! Heel erg bedankt BRI Groep!

Van Stee Stichting

De Van Stee Stichting doneert een mooi bedrag voor de afwerking en inrichting van clubhuis / inventaris / kleedkamers. Veel dank voor de gulle gift!

De Van Stee Stichting heeft ten doel het geven van financiële ondersteuning aan stichtingen en verenigingen die in de gemeente Leidschendam-Voorburg hun werkterrein hebben. Zij ondersteunen projecten op sociaal, cultureel en maatschappelijk gebied.

Lions Club Voorburg

Logo van de Lions International

De Lions Club Voorburg zamelde geld voor ons in bij hun Oktoberfeest, waar ook veel VRC-ouders bij aanwezig waren. Voorzitter Peter Kolthof nam namens de VRC een cheque in ontvangst voor 2000,- euro!

In Lionsclubs werken mensen uit de lokale gemeenschap op vriendschappelijke en vrijwillige basis samen om hulp te bieden daar waar dat nodig is. Primair voor de lokale gemeenschap, maar daarnaast  via de overkoepelende organisatie Lionsclubs International ook vaak voor hulpverlening elders in de wereld.

Lionsclubs bepalen zelf de doelen die ze willen ondersteunen en de wijze waarop ze uitvoering geven aan de dienstverlening. Politiek, religie en etnische achtergrond zijn in het clubleven taboe, maar verder zijn Lionsclubs binnen bepaalde spelregels autonoom.

Er zijn mannenclubs , vrouwenclubs en gemengde clubs, maar geen enkele club is hetzelfde! De minimum leeftijd voor het lidmaatschap is 18 jaar, er is geen maximumleeftijd. Lionsclubs handelen onder het motto: We Servewij dienen.

Everts Groep

Everts Groep biedt totaal vastgoedonderhoud – onderhoud, renovatie, schilderwerk…- aan voor VvE’s en woningbouwverenigingen, maar doet ook onderhoudsprojecten voor overheid, bedrijfsleven en particulieren. Everts werkt met moderne technieken en met aandacht voor het milieu en duurzaamheid. De VRC is blij met de sponsoring van de buitenverf door Everts!