Definitief lidmaatschap

Definitief lid worden kan na een aantal proeftrainingen. Maar je kunt ook direct definitief lid worden.

Als je aangeeft dat je definitief lid wilt worden, geven we je gegevens door aan de Nederlandse Rugby Bond en incasseren we de contributie + bondsbijdrage. Je kunt aangeven dat je definitief lid wilt worden door een mail te sturen aan de ledenadministratie.

Wijzigingen van het lidmaatschap

Alle wijzigingen in het lidmaatschap kunt u doorgeven aan de ledenadministratie. Dit kan per e-mail op ledenadministratie@voorburgserugbyclub.nl. Een mondeling of per whatsapp opgegeven wijziging kunnen we niet verwerken.

Einde van het lidmaatschap

 • Het lidmaatschap eindigt door opzegging door het lid of door royement door de vereniging.
 • Een seizoen loopt van 1 juli in enig jaar tot en met 30 juni in het daaropvolgende kalenderjaar.
  Opzeggingen voor het nieuwe seizoen moeten schriftelijk, vóór 1 juni van het lopende seizoen gedaan zijn bij ledenadministratie@voorburgserugbyclub.nl. 
 • Als de opzegging niet vóór 1 juni is ontvangen, is voor het gehele nieuwe seizoen de contributie verschuldigd.
 • Als u tijdens een lopend seizoen opzegt,  blijft u verplicht de contributie voor dat seizoen te voldoen.
 • Mondelinge opzeggingen, ongeacht bij wie die zijn gedaan, zijn geen geldige opzeggingen.
 • Opzeggingen via Whatsapp, ongeacht bij wie die zijn gedaan, zijn geen geldige opzeggingen.

LET OP: wij sturen binnen enkele dagen per e-mail een bevestiging van de opzegging. Als u geen bevestiging krijgt, neem dan contact op met de ledenadministratie. Na de bevestiging van uw opzegging laat de VRC de verleende incassomachtiging vervallen.

Foto

Voor de spelerskaarten in e-rugby (het registratiesysteem van de rugbybond) zijn spelers verplicht om een foto te uploaden met de volgende specificaties:

 • Formaat: .jpg, .jpeg of .png
 • Grootte: minder dan 2Mb
 • Beeldverhouding bij voorkeur 3:4 (toegelaten: 2:3 tot 5:4)
 • Minimale breedte: 300px bij minimale hoogte: 400px.

Voor voorbeelden van wat een goede en een slechte foto is kijk je hier.