Op deze pagina besteden we aandacht aan hoe we bij de Voorburgse Rugby Club met elkaar en de sport omgaan. Vanzelfsprekend houdt VRC zich aan de gedragscode van Rugby Nederland.

Aannamebeleid vrijwilligers

Voor iedere vrijwilliger die zich bij VRC aanmeldt, geldt dat dezelfde stappen altijd doorlopen zullen worden alvorens de vrijwilliger zelfstandig als jeugdbegeleider actief mag zijn.

Gedragscode vrijwilligers

VRC heeft voor al zijn vrijwilligers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers …

Verklaring Onderwerping Tuchtrecht (VOT)

Rugby Nederland is voor tuchtrechtelijke zaken (seksuele intimidatie en matchfixing), aangesloten bij het Instituut Sport Rechtspraak.

Rugby values

Discipline, respect, integriteit, kameraadschap, trots, passie en plezier zijn de kernwaarden van rugby.

Rugby jeugdspelregels

De spelregels van rugby zijn omvangrijk en best ingewikkeld. Als spelers naar het volgende team gaan, verandert er het een en ander.

Protocol gebruik beeldmateriaal

De Voorburgse Rugby Club wil met dit protocol een positieve bijdrage leveren aan de bewustwording van het gebruik van beeldmateriaal.