Op de Algemene Leden Vergadering van 29 november 2018 is de hoogte van de contributie voor seizoen 2018-2019 gehandhaafd op het niveau van 2017-2018. De tarieven zijn en blijven:

Leeftijdsgroep 4-5 jaar: Guppen € 150,-
Leeftijdsgroep 6-7 jaar: Turven € 175,-
Leeftijdsgroep 8-9 jaar: Benjamins € 200,-
Leeftijdsgroep 10-11 jaar: Mini’s  € 200,-
Leeftijdsgroep 12-13 jaar: Cubs  € 225,-
Leeftijdsgroep 14-15 jaar: Junioren € 250,-
Leeftijdsgroep 16-17 jaar: Colts € 250,-


De contributie is inclusief de bijdrage aan de Nederlandse Rugby Bond, de tarieven voor 2018-2019 zijn inmiddels vastgesteld.

Voor gezinsleden wonend op hetzelfde adres geldt een familiekorting van 10% van het totaalbedrag van de contributies.

Bij inschrijving na 1 januari wordt de helft van de contributie in rekening gebracht.