Information for non-Dutch speakers: scroll to the bottom of the page!

Proeflidmaatschap

Wil je kennismaken met rugby en met de Voorburgse Rugby Club? Dat kan natuurlijk! Je kunt je hier opgeven voor 4 gratis proeftrainingen. Het formulier opent in een nieuw venster. We vragen je hier ook al je bankgegevens in te vullen, maar daar doen we nog niets mee.

De trainingen volg je zoveel mogelijk in 4 opeenvolgende weken. Daarna weet je zeker of rugby ook jouw sport is. Na deze proefperiode vragen we je om per e-mail aan te geven of je wel of geen lid wilt worden. Pas nadat jij hebt aangegeven volledig lid te willen worden gaan we over tot het incasseren van de contributie.

We nemen zo snel mogelijk na je aanmelding contact met je op, maar we zijn wel een vereniging, dus houd er rekening mee dat we niet altijd dezelfde dag kunnen reageren!

NB: Aanmeldingen via whatsapp en mondelinge aanmeldingen kunnen we niet verwerken!

Het aanmeldingsformulier moet volledig ingevuld worden. Voor e-rugby (het door Rugby Nederland gebruikte registratiesysteem) zijn spelers verplicht om een foto te uploaden met de volgende specificaties:

  • Formaat: .jpg, .jpeg of .png
  • Grootte: minder dan 2Mb
  • Beeldverhouding bij voorkeur 3:4 (toegelaten: 2:3 tot 5:4)
  • Minimale breedte: 300px bij minimale hoogte: 400px.

Voor voorbeelden van wat een goede en een slechte foto is kijk je hier.

Omdat wij een vereniging zijn hechten we eraan dat iedereen zijn steentje bijdraagt. In het aanmeldingsformulier is hiervoor plaats gemaakt. Opgave van uw vrijwilligersbijdrage is verplicht. Omdat al onze leden minderjarig zijn, gaat deze verplichting over op de (groot)ouder(s)/verzorger(s).

Definitief lidmaatschap

Pas als jij aangeeft dat je definitief lid wilt worden, geven we je gegevens door aan de Nederlandse Rugby Bond en incasseren we de contributie + bondsbijdrage. Je kunt aangeven dat je definitief lid wilt worden door een mail te sturen aan de ledenadministratie.

Contributieberekening & Club-Spelregels

Bij inschrijvingen vóór 1 januari bent u de volledige contributie verschuldigd.
Bij inschrijvingen na 1 januari bent u de halve jaarcontributie verschuldigd.

Voor gezinsleden wonend op hetzelfde adres geldt een familiekorting van 10% van het totaalbedrag van de contributies.

Contributietarieven worden vastgesteld door de ALV en op de website gepubliceerd.

Het aangaan van een lidmaatschap brengt de plicht tot het betalen v.an contributie met zich mee. Een lid dat de contributie niet voldoet mag niet deelnemen aan clubtrainingen en wedstrijden. Als een lid na 2 maanden niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan wordt een incassobureau ingeschakeld. De kosten hiervan zijn voor rekening van het lid.

Wijzigingen van het lidmaatschap

Alle wijzigingen in het lidmaatschap kunt u doorgeven aan de ledenadministratie. Dit kan per e-mail op ledenadministratie@voorburgserugbyclub.nl. Een mondeling of per whatsapp opgegeven wijziging kunnen we niet verwerken.

Einde van het lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt door opzegging door het lid of door royement door de vereniging.

Een seizoen loopt van 1 juli in enig jaar tot en met 30 juni in het daaropvolgende kalenderjaar. Opzeggingen voor het nieuwe seizoen moeten schriftelijk, vóór 1 juni van het lopende seizoen gedaan zijn  bij ledenadministratie@voorburgserugbyclub.nl.

Indien de opzegging niet vóór 1 juni is ontvangen, is voor het gehele nieuwe seizoen de contributie verschuldigd. Als u tijdens een lopend seizoen opzegt,  blijft u verplicht de contributie voor dat seizoen te voldoen.
Mondelinge opzeggingen, ongeacht bij wie die zijn gedaan, zijn geen geldige opzeggingen.
Opzeggingen via Whatsapp, ongeacht bij wie die zijn gedaan, zijn geen geldige opzeggingen.

LET OP: u hoort binnen enkele dagen een bevestiging van de opzegging te ontvangen. Krijgt u die niet, neemt u dan even contact op met de ledenadministratie.

Na de bevestiging van uw opzegging laat de VRC de verleende incassomachtiging vervallen.

For non-Dutch speakers

Registration

Fill out the form and send it in by clicking the ‘Stuur’-button at the top of the form. Rugby Nederland requires you to register a passport style photo of your child with the following specifications:

  • File format: .jpg, .jpeg of .png
  • Size: less than 2Mb
  • Aspect ratio preferably 3:4 (allowed: 2:3 tot 5:4)
  • Minimum width: 300px, minimal height: 400px.

We place a lot of value on everyone pitching in and doing something for the club. Please indicate your preference for volunteer work in the registration form.

Yearly fees  

Full fees are owed upon registration before 1 January
half fees are owed upon registration after 1 January.

For family members living at the same address, a family discount of 10% of the total membership fees applies.

Fees are set by the Algemene Leden Vergadering (general members assembly) and published on the website.

Membership carries with it the obligation to pay the membership fees. A member who does not pay his or her fees is barred from participating in club trainings and matches. A collection agency will be engaged to collect the membership fee if a member does not pay his/her fees within 2 months after the fees becoming due. Any extra costs incurred will be recovered from the member.

Membership also carries with it the obligation to perform volunteer tasks for the club; this being a youth club, most of those tasks will be performed by the parents.

Changes in membership and End of membership

Any changes in membership must be submitted to the ledenadministratie, by e-mail to ledenadministratie@voorburgserugbyclub.nl. Changes that are submitted in person to Team managers of trainers, or by means of SMS or whatsapp, wil not be processed.

Please be aware that cancellation of your child’s membership needs to be submitted in writing (an e-mail message is considered to be ‘writing’) before the 1st of June of the current season.
Verbal cancellations to Team managers or trainers will not be accepted.
Cancellations via watsapp or SMS will not be accepted.

Please note: a few days after your cancellation is received, you should receive a confirmation of cancellation. Should you not receive confirmation, please contact the administration at ledenadministratie@voorburgserugbyclub.nl.

After we confirm your cancellation, the ‘doorlopende incasso’ will be dropped.