De hoogte van de contributie voor 2018 – 2019 moet nog worden vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. Ter indicatie: voor het seizoen 2017 – 2018 waren de kosten voor het lidmaatschap per kind per rugbyjaar:

Guppen € 150,-
Turven € 175,-
Benjamins € 200,-
Mini’s  € 200,-
Cubs  € 225,-
Junioren € 250,-
Colts € 250,-


De contributie is inclusief de bijdrage aan de Nederlandse Rugby Bond, de tarieven voor 2018-2019 zijn inmiddels vastgesteld.

Voor gezinsleden wonend op hetzelfde adres geldt een familiekorting van 10% van het totaalbedrag van de contributies.