Op de Algemene Leden Vergadering van 29 november 2018 is de hoogte van de contributie voor seizoen 2018-2019 gehandhaafd op het niveau van 2017-2018. De tarieven zijn en blijven:

Guppen € 150,-
Turven € 175,-
Benjamins € 200,-
Mini’s  € 200,-
Cubs  € 225,-
Junioren € 250,-
Colts € 250,-


De contributie is inclusief de bijdrage aan de Nederlandse Rugby Bond, de tarieven voor 2018-2019 zijn inmiddels vastgesteld.

Voor gezinsleden wonend op hetzelfde adres geldt een familiekorting van 10% van het totaalbedrag van de contributies.

Bij inschrijving na 1 januari wordt de helft van de contributie in rekening gebracht.